AIM Automatyczne zarządzanie infrastrukturą IT

R&MintelyPhy

Zmieniające się technologie i rosnące wymagania organizacyjne wymagają lepszej wizualizacji, automatyzacji i wydajniejszych sieci w dzisiejszych złożonych i zaawansowanych centrach danych. W tej  nowej rzeczywistości tylko nasza pełna wiedza o połączeniach i infrastrukturze fizycznej może nam pomóc w rozwoju i przygotować się do nowych wyzwań w przyszłości.

AIM Automatyczne zarządzanie infrastrukturą

R&MinteliPhy otwiera nową erę dla menedżerów IT. Teraz mogą inteligentnie i całkowicie automatycznie zarządzać swoją infrastrukturą fizyczną. Nie są potrzebne specjalne kable ani panele. Notatniki to już przeszłość, podobnie jak trudne do zarządzania arkusze.

Dzięki R&MinteliPhy centra danych natychmiast poprawiają wykorzystanie mocy produkcyjnych, rentowność i dostępność. Menedżerowie IT zyskują kontrolę nad wszystkimi portami, ale nie tylko. Dzieje się tak, ponieważ R&MinteliPhy pomaga w analizie i dokumentacji, wraz z wprowadzeniem standardowych procesów i wszystkich typowych zadań związanych z zarządzaniem infrastrukturą pasywną.
Odoo blok tekstu i zdjęcia 
Odoo blok zdjęcia i tekstu

Rozwiązanie AIM które można modyfikować


R&MinteliPhy Monitor i R&MinteliPhy Manage to dwa filary rozwiązania AIM (Automated Infrastructure Management) firmy R & M. Monitor R & MinteliPhy składa się z niewielkiej liczby elementów, które można doposażyć: znaczniki RFID do złączy kabli krosowych, listwy sensorowe do paneli krosowych i analizatory do szaf sieciowych. R&MinteliPhy Manage to rozwiązanie typu klient-serwer z centralną bazą danych zainstalowaną na Serwerze w sieci LAN lub dostępną jako usługa w chmurze z wieloma funkcjami automatyzacji, narzędziami routingu i planowania oraz rozbudowanymi bibliotekami komponentów.

R&MinteliPhy to wszystko co firma musi posiadać aby w pełni zarządzać pasywną infrastrukturą centrum danych lub sieci korporacyjnej z dowolnego miejsca.  R&MinteliPhy rośnie wraz z potrzebami firmy. Użytkownicy mają swobodę wyboru tej części infrastruktury R&M, którą chcą zautomatyzować oraz kiedy chcą tego dokonać.

Zoptymalizowane zarządzanie operacjami

Codzienne życie w zarządzaniu IT jest wystarczająco skomplikowane. Tym lepiej, że R&M stworzyło proste i wydajne rozwiązanie do zarządzania infrastrukturą, które jest łatwe w użyciu.
Potrzebny jest spójny system AIM, ponieważ dziś centra danych nie mają już więcej możliwości. Wykorzystanie zasobów musi zostać zmaksymalizowane. Nikt nie może sobie pozwolić na luksus opóźnień, przestojów czy błędów. Żądania zmian muszą być przeprowadzane natychmiast i bez błędów. ITIL i inne reguły określają wąskie limity.
Administracja ręczna działa również, ale ma poważne wady. Do aktualizacji tabel lub baz danych potrzebne są zasoby personelu i czas. Informacje nigdy nie są aktualne i kompletne. To komplikuje rozwiązywanie problemów i procesy MAC, nie wspominając o optymalnym wykorzystaniu pojemności i kontrolowanej jakości.
Wreszcie ręczne zarządzanie danymi podlega naturalnemu poziomowi błędu wynoszącemu 10%. To ma swoje konsekwencje. Do 28% przestojów w centrach danych można przypisać łataniu błędów spowodowanych niedostateczną dokumentacją lub brakiem kontroli procesu. Z czasem do 40% aktywnych portów przełączających znika z powodu błędów w dokumentacji. Jest to nieefektywne wykorzystanie inwestycji kapitałowych.
Odoo blok tekstu i zdjęcia 
Odoo blok tekstu i zdjęcia 
Odoo blok zdjęcia i tekstu

Szybki zwrot z inwestycji

W odróżnieniu od manualnego, niezawodny system AIM zapewnia pełny przegląd stanu i konfiguracji sieci a robi to w czasie rzeczywistym w jednej centralnej lokalizacji. AIM zastępuje czynności manualne standardowymi procesami. Okres zwrotu inwestycji w system AIM jest zwykle krótszy niż rok. Innymi słowy, warto zainwestować w AIM.

Masz wszystko pod kontrolą, z niewielką ilością komponentów!

 

Odoo - Przykład 1 na 3 kolumny

Znacznik RFID na złączu

Znacznik RFID na złączu wie wszystko, co trzeba wiedzieć o kablu. Jest źródłem informacji dla systemu zarządzania infrastrukturą. Klips ze znaczkiem pasuje do wszystkich kabli połączeniowych miedzianych i światłowodowych R&M. Znaczniki zawsze są "sparowane" i montowane na oba zakończenia kabla

Odoo - Przykład 2 na 3 kolumny

Czujnik na panelu

Listwa sensorowa bezdotykowo odczytuje informacje zawarte na tagach RFID. Można go zamontować na wszystkich panelach krosowych R&M HD. Listwa czujników rejestruje złącza i połączenia. Diody LED sygnalizują stan operacyjny i pokazują, gdzie potrzebne jest wykonanie połączenia.

Odoo - Przykład 3 na 3 kolumny

Analizator w szafie

Analizator łączy listwy sensorowe z oprogramowaniem podczas monitorowania jednej lub więcej szaf. Skanuje on listwy sensorowe za pomocą kabla magistrali i dostarcza dane do serwera. Jest zainstalowany w szafie 19 " lub, aby zaoszczędzić miejsce, na szynach górnych.

Odoo - Przykład 1 na 3 kolumny

Serwer w sieci LAN lub chmura

Z centralnej pozycji w sieci LAN lub wdrożonej jako usługa na wirtualnym serwerze w chmurze, serwer R&MinteliPhy Manage monitoruje całą infrastrukturę w czasie rzeczywistym. Oferuje również duży wybór narzędzi do zarządzania i automatyzacji oraz interfejsów dla innych systemów.

Odoo - Przykład 2 na 3 kolumny

Interfejs graficzny

Każda przeglądarka internetowa lub smartfon wystarcza do monitorowania i zarządzania infrastrukturą. Graficzny interfejs użytkownika zapewnia intuicyjną obsługę i zapewnia dostęp do wszystkich funkcji, od automatycznego kierowania po realizację zadań przenoszenia, dodawania i zmiany.

 
 

To już wszystko

Tych kilka elementów zapewni ci pełne zarządzanie i monitorowanie twoją infrastrukturą. Zarówno projektanci sieci i informatycy doceniają bogactwo funkcji, narzędzi wizualizacyjnych i bibliotek komponentów, które są dostarczane z R&MinteliPhy Manage

Kompletna kontrola Infrastruktury

zobacz wideo

Bardziej wydajne centra danych

Dzięki R&MinteliPhy centra danych optymalizują zarządzanie i procesy związane z infrastrukturą. System rejestruje i monitoruje konfigurację sieci centralnie i w czasie rzeczywistym. Zapewnia to pełne monitorowanie każdego portu. W rezultacie lepiej wykorzystuje się zasoby, ponieważ system wie, które porty są wolne lub które panele mają jeszcze wolne miejsce. Administrator jest natychmiast powiadamiany o niepożądanych zmianach w infrastrukturze. Naprawy są szybsze, a dostępność centrum danych wzrasta. Zestawy dokumentacji, układy szaf, etykiety lub plany połączeń mogą być tworzone bezbłędnie za pomocą kilku kliknięć myszy. Rezultat: większa przejrzystość, sprawniejsze zarządzanie jakością i ryzykiem, lepsza zgodność i udane audyty.
Data center
Odoo blok zdjęcia i tekstu

Centralne zarządzanie kampusem i obiektami

R&MinteliPhy to ogromny postęp dla menedżerów IT. System może centralnie zarządzać dużymi sieciami obejmującymi wiele biur i budynków, może obsługiwać połączenia między różnymi lokalizacjami. Nikt nie musi być na miejscu, aby monitorować LAN lub dokumentować zmiany w sieci. Procedury zmiany mogą być standaryzowane i zautomatyzowane. Optymalne trasy kablowe i długości łączy można obliczyć w połączeniu z systemami informacji geograficznej GIS, planami lokalizacji i planami pięter. Diagramy drzew i mapy sieciowe ułatwiają przegląd złożonych sieci. Wynik: wydajne zarządzanie IT, większa kontrola i większa dostępność.

Planowanie instalacji i MAC
(move, add & change).

Projektanci sieci i informatycy doceniają bogactwo funkcji, narzędzi wizualizacyjnych i bibliotek komponentów, które są dostarczane z R&MinteliPhy Manage. Rozwiązanie klient-serwer obsługuje automatyczne trasowanie, analizy ryzyka i pomoc w nagłych wypadkach. Planowanie nowych instalacji lub MAC (przenoszenie, dodawanie i zmiana) kończy się w mgnieniu oka. Szablony dla składników sieci pomagają w tych zadaniach. System tworzy zlecenia pracy w logicznej kolejności, wraz z listami materiałowymi i wysyła je pocztą e-mail do ekip montażowych lub do ich smartfonów. Diody LED na listwach czujników pokazują, które kable muszą być podłączone do których portów. Wydajność pracy jest stale monitorowana, dzięki czemu menedżer IT jest informowany o bieżącym stanie w dowolnym momencie.
InteliPhy


Z czasem do 40% aktywnych portów przełączających znika z powodu błędów w dokumentacji.

Jest to nieefektywne wykorzystanie inwestycji kapitałowych.